KONSERWACJA

 

- urządzeń i instalacji, 

- przeglądy okresowe,