CZYSZCZENIE

 

- posadzek, schodów,

- nagrobków, tablic,

- odnawianie fug (spoin),